Storitve

  • Oriental Landscape

    Revizijske storitve

  • Oriental Landscape

    Svetovalne storitve s področja računovodstva, financ in notranje revizije

Letno pregledno poročilo

Ker izvajamo obvezno letno revizijo družb javnega interesa, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev, v skladu z 79. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) objavljamo Letno pregledno poročilo.

Več