Predstavitev Baker Tilly International:

Mednarodno mrežo Baker Tilly International sestavljajo kapitalsko nepovezane revizijske družbe, ki so prisotne v 154 državah sveta in zaposlujejo prek 28.000 izkušenih strokovnjakov s področja računovodstva, financ, davkov in poslovnega svetovanja. Realizirani prihodki od prodaje, ki na globalni ravni znašajo 3,8 mrd. USD, mrežo revizijskih družb BAKER TILLY INTERNATIONAL, uvrščajo na osmo mesto med vsemi revizijsko svetovalnimi podjetji, ki so prisotna na svetovnem trgu.

Svetovno uveljavljena blagovna znamka BAKER TILLY INTERNATIONAL in njene članice si v mednarodnem okolju prizadevajo za izpolnjevanje profesionalnih standardov in upoštevanje temeljnih vrednot mreže revizijskih družb, ki so:

  • Strokovnost, integriteta, transparentnost.
  • Hitra odzivnost in predanost poslu.
  • Osebni pristop.
  • Izpolnjevanje visokih etičnih zahtev.

Več informacij o mreži neodvisnih revizijskih družb BAKER TILLY INTERNATIONAL si lahko preberete na spletni strani Baker Tilly International:

www.bakertillyinternational.com