Predstavitev BAKER TILLY EVIDAS:

»Revizijska družba je dovoljenje za opravljanje dejavnosti revidiranja pridobila v letu 2011. Po več letih uspešne rasti obsega poslovanja in izvajanja kvalitetnih storitev, smo se v letu 2016 pridružili mednarodni mreži revizijskih družb Baker Tilly International. Verjamemo, da bo vključitev v mednarodno revizijsko mrežo pripomogla k naši prepoznavnosti na trgu, in povzdignila kvaliteto opravljenih storitev našim strankam na globalni ravni.

Družbo predstavljajo:

  • DEJAN ŠIMENC, direktor, solastnik in pooblaščeni revizor z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju revidiranja in poslovnega svetovanja;
  • JURE MARKO; solastnik revizijske družbe in pooblaščeni revizor s 14-letnimi izkušnjami na področju revidiranja in poslovnega svetovanja;
  • mag. TEJA BURJA, pooblaščena revizorka z več kot 10-letnimi izkušnjami na področju revidiranja.

Našo ekipo sestavljajo tudi drugi člani z večletnimi izkušnjami na področju revidiranja, saj se zavedamo, da morajo naročniki revizijskih storitev v opravljenem delu zaznati dodano vrednost.